Brexit a handel zagraniczny

Brexit a handel zagraniczny Europejska obronność opiera się zatem głownie na Wielkiej Brytanii i Francji. Mimo że UE pracuje nieprzerwanie, aby doprowadzić do porozumienia gwarantującego uporządkowane wystąpienie, wystąpienie to z pewnością spowoduje zakłócenia – na przykład w łańcuchach dostaw – bez względu na to, czy dojdzie do takiego porozumienia. Ponieważ nadal nie ma pewności co Read more about Brexit a handel zagraniczny[…]